Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Νέες αντιλήψεις για τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα" Άρης Γιαννόπουλος, Μιχάλης Κραουνάκης

"Νέες αντιλήψεις για τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα" Άρης Γιαννόπουλος, Μιχάλης Κραουνάκης

Γνωριμία με τον ελληνικό τουρισμό μέσω ιστορικής αναδρομής όπου αναλύουμε την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Ανάλυση του προφίλ του τουρίστα σήμερα, καθώς και της σύγχρονης τουριστικής ζήτησης που υποδεικνύει, και ειδικές μορφές τουρισμού (σε συνδυασμό και με ολυμπιακούς αγώνες). Νέοι κανόνες χωροθέτησης που εκφράζονται από συγκροτήματα πολυλειτουργικά, πολυδιάστατα και μεγάλης κλίμακας.