Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στο έργο του Μιχάλη Σουβατζίδη" Σοφία Τσουτσουλοπούλου

"Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στο έργο του Μιχάλη Σουβατζίδη" Σοφία Τσουτσουλοπούλου

Εργαλείο του Μιχάλη Σουβατζίδη αποτελεί η γνώση της κίνησης του ήλιου και την εισάγει στις κατόψεις, όψεις και τομές των κτιρίων. Ο παθητικός σχεδιασμός εντάσσεται αρμονικά στην αρχιτεκτονική του. Σεβασμός στο περιβάλλον, ντόπια υλικά, εμφανή υλικά αλήθεια της κατασκευής.