Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Το υψηλό και το μη-απεικονίσιμο: η επανάχρηση ενός όρου" Κατερίνα Χαραλαμποπούλου, Ευγενία Χατζησταύρου

"Το υψηλό και το μη-απεικονίσιμο: η επανάχρηση ενός όρου" Κατερίνα Χαραλαμποπούλου, Ευγενία Χατζησταύρου

Η επανάχρηση του όρου υψηλού, όπως αναλύθηκε από τον Καντ τον 18ο αιώνα, από ένα σύγχρονο φιλόσοφο τον Laytard. Η μετονομασία του σε μη-απεικονίσιμο και η εμπλοκή του στη σχέση μοντέρνου - μεταμοντέρνου.