Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Dance square: πως το περιβάλλον και η χρήση μεταλλάσσουν το κενό" Δέσποινα Μιχαλά, Αθηνά Στυλιανίδη

"Dance square: πως το περιβάλλον και η χρήση μεταλλάσσουν το κενό" Δέσποινα Μιχαλά, Αθηνά Στυλιανίδη

Περιγραφή και ανάλυση της λειτουργίας και της οργάνωσης της πλατείας Schouwburgplein στο Rotterdam.