Διαλέξεις 2002
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Σύστημα υγείας στην Ελλάδα: χωροταξική οργάνωση" Μαρία Τζωρτζάκη

"Σύστημα υγείας στην Ελλάδα: χωροταξική οργάνωση" Μαρία Τζωρτζάκη

Χωροταξική οργάνωση των νοσοκομείων στην Ελλάδα. Οικονομικοί πόροι. Ειδικά νοσοκομεία. Υγειονομικές περιφέρειες.