Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Σχέσεις διάδρασης στο βιομηχανικό τοπίο" Ιωάννης Φαναριώτης

"Σχέσεις διάδρασης στο βιομηχανικό τοπίο" Ιωάννης Φαναριώτης

Το ζήτημα της εργοστασιακής αρχιτεκτονικής, ο παράγοντας "μηχανή" και η έννοια της αλληλεπίδρασης.