Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Διερεύνηση της συμβολικής υπόστασης της αρχιτεκτονικής με αφορμή την ανάλυση του ανώτατου δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ" Φρόλικα Μιντζιβίρη

"Διερεύνηση της συμβολικής υπόστασης της αρχιτεκτονικής με αφορμή την ανάλυση του ανώτατου δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ" Φρόλικα Μιντζιβίρη

Αντικείμενο της διάλεξης, να επισημάνει τον τρόπο που η αρχιτεκτονική ως πολιτιστικό φαινόμενο βρίσκεται στο κέντρο μιας συμβολικής διαδικασίας που διατρέχει το σύνολο της ύπαρξής της. Η ερμηνευτική αυτή απόπειρα γίνεται κυρίως με την χρήση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος, ενός υλοποιημένου κτιρίου, το ανώτατο δικαστήριο της Ιερουσαλήμ. Αναλυτικότερα γίνεται η προσπάθεια ένταξης του κτιρίου στο ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς του και στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση του πραγματικού (υλοποιημένου) χώρου με τη συμβολική του λειτουργία.