Διαλέξεις 2002
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Το τραπέζι, οι χρήσεις του και οι τελετές τους" Ειρήνη Λασηθιωτάκη

"Το τραπέζι, οι χρήσεις του και οι τελετές τους" Ειρήνη Λασηθιωτάκη

Οργάνωση του χώρου φαγητού, σχεδιασμός συνθήκης με τις αρχές της συμποσιακότητας.