Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Νοσοκομειακοί χώροι = ιδρυματική αρχιτεκτονική?: διάλεξη περί αναζήτησης ενός νέου μοντέλου στην αρχιτεκτονική της υγείας" Daria Cornea

"Νοσοκομειακοί χώροι = ιδρυματική αρχιτεκτονική?: διάλεξη περί αναζήτησης ενός νέου μοντέλου στην αρχιτεκτονική της υγείας" Daria Cornea

Σήμερα υπάρχει στην αρχιτεκτονική μια στάση αμφισβήτησης του μανιφέστου του μοντέρνου "λειτουργισμού" που κυριαρχεί και στην αρχιτεκτονική του νοσοκομείου και ήδη κάνει την εμφάνησή της στην διεθνή αρχιτεκτονική, με προτάσεις νοσοκομείων που ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ιδρυματική μορφή κάποιων "λειτουργιστικών" κτιρίων υγείας, και προσπαθούν να εκφράσουν νέες αντιλήψεις για τον χώρο περίθαλψης. Στην Ελλάδα όμως, ακόμα το παλιό κλίμα εμφανίζεται ισχυρό. Στη νέα αρχιτεκτονική των νοσοκομείων μοιάζει να επενεξετάζονται όλες οι βασικές σχέσεις που διέπουν το σχεδιασμό του χώρου, κάτω από το πρίσμα νέων αντιλήψεων περί υγείας και ίασης, σε μια πιο στενή αλληλεπίδρασης ψυχής και σώματος, και με επιρροή από την επιστήμη της ψυχο-νεύρο-ανοσοποιητικολογίας. Το νοσοκομείο, σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα, δεν αντιμετωπίζεται απλα ως ένας πολυσύνθετος λειτουργικός μηχανισμός, αλλά ως ένα σύνθετο πρόγραμμα με υψηλές ψυχοθεραπευτικές απαιτήσεις, που βρίσκεται σε αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο ο χώρος μπορεί να συμβάλει θετικά αισθήματα οικειότητας και χαλάρωσης, απαραίτητα στην ίαση.