Διαλέξεις 2002
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Shopping" Έρη Ποντικοπούλου

"Shopping" Έρη Ποντικοπούλου

Το shopping ιδωμένο όχι ως μεμονομένη λειτουργία αλλά ως φαινόμενο πλέον το οποίο περικλείει και νοηματοδοτεί -έμμεσα ή άμεσα- την αστική πραγματικότητα. Ποιος ο ρόλος της αρχιτεκτονικής; Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον χώρο της πόλης: ποιες προσφέρονται για αξιοποίηση και ποιες ενέχουν πιθανούς κινδύνους. Με δύο λόγια: υπάρχει περιθώριο για καλή αρχιτεκτονική με αφορμή το shopping.