Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η πρωτογενής γεωμετρική δομή στην αρχιτεκτονική του Tadao Ando: σχεδιασμός & επικοινωνιακή σημασία" Παντελής Μπλέσιος

"Η πρωτογενής γεωμετρική δομή στην αρχιτεκτονική του Tadao Ando: σχεδιασμός & επικοινωνιακή σημασία" Παντελής Μπλέσιος

Μέσα από το παράδειγμα του Tadao Ando και τις θεωρητικές αναφορές (Pragel, Delevze), γίνεται προσπάθεια για την περιγραφή του ρόλου της δομής, ως στοιχείου συγκρότησης του χώρου και ως προς την επικοινωνιακή της σημασία.