Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο τοίχος: πρακτική, ψυχολογική και ιδεολογική προσέγγιση" Κωνσταντίνα Δρίκου

"Ο τοίχος: πρακτική, ψυχολογική και ιδεολογική προσέγγιση" Κωνσταντίνα Δρίκου

Αναλύει τον τοίχο, πρακτικά, ψυχολογικά και ιδεολογικά σαν όριο ανάμεσα στον εξωτερικό - εσωτερικό χώρο, οπτική εικόνα αλλά και σαν περίγραμμα, που επηρεάζει το αισθητικό και πρακτικό "επίπεδο" του ανθρώπου.