Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Life style by Bruce Mau: ο ρόλος του design σήμερα" Σπύρος Κλείσσας

"Life style by Bruce Mau: ο ρόλος του design σήμερα" Σπύρος Κλείσσας

Με αφορμή το βιβλίο του Bruce Mau "Life Style" παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το design σήμερα επηρεάζει το σύγχρονο τρόπο ζωής και συγχρόνως επηρεάζεται από αυτόν, ενώ τίθενται κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με το ρόλο του στην διαμόρφωση της κοινωνίας.