Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο χώρος των σωμάτων" Κωνσταντίνα Μπεντενίδη, Κατερίνα Πυλαβά

"Ο χώρος των σωμάτων" Κωνσταντίνα Μπεντενίδη, Κατερίνα Πυλαβά

Το ανθρώπινο σώμα σαν μέσο δημιουργίας. Εξέταση της έμβιας ύλης του ανθρώπου. Τρόποι αντίληψης αυτού στον σχεδιασμό.