Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Τα πρώτα σχολικά κτίρια της Λέσβου έως το 1930" Μαρία Σαρόγλου

"Τα πρώτα σχολικά κτίρια της Λέσβου έως το 1930" Μαρία Σαρόγλου

Εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη της παιδείας στο νησί της Λέσβου από το 1840 και έπειτα και παρουσιάζονται αναλυτικότερα 12 από τα υπάρχοντα σχολικά κτίρια (6 στη Μυτηλήνη, 6 στην επαρχία).