Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ουτοπία και τεχνολογική εξέλιξη" Βασιλική Μουτζούρη

"Ουτοπία και τεχνολογική εξέλιξη" Βασιλική Μουτζούρη

Η γενική σχέση αρχιτεκτονικής και ουτοπικής προσέγγισης, αποτελεί το γενικότερο αντικείμενο της εργασίας. Ειδικότερα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν την ουτοπική σκέψη. Η σύγχρονη ουτοπική σκέψη προσεγγίζεται μέσα από το λογοτεχνικό παράδειγμα του Νευρομάντη.