Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο υπερβατικός χώρος: μια ιστορία της δυτικής πόλης κατά την αρχαιότητα" Κωνσταντίνος Πουλόπουλος

"Ο υπερβατικός χώρος: μια ιστορία της δυτικής πόλης κατά την αρχαιότητα" Κωνσταντίνος Πουλόπουλος

Η εργασία διερευνά τις αστικές δομές του Δυτικού Χώρου σε σχέση με την έννοια του Ανώτερου Όντος. Πως αυτό "καθοδηγεί" τις ανθρώπινες πράξεις σε κάθε επίπεδο, κυρίως δε στην παραγωγή του ζωτικού του χώρου. Έτσι, η πόλη διατυπώνεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός, πλήρης νοημάτων, όχι μόνο πρακτικών και καθημερινών, αλλά διαχρονικών και μεταβατικών προς τη σφαίρα του Υπερφυσικού. Στην εξεταζόμενη εποχή γεννιούνται και αναπτύσονται μέσα από αυτότο πρίσμα, οι θεμελιώδεις έννοιες του χώρου, τα κυρίαρχα συστατικά του.