Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η λαϊκή δωματοσκεπαστή κατοικία στους οικισμούς της Κρήτης και των Κυκλάδων" Παναγιώτα Χίνου, Μαρία Χίνου

"Η λαϊκή δωματοσκεπαστή κατοικία στους οικισμούς της Κρήτης και των Κυκλάδων" Παναγιώτα Χίνου, Μαρία Χίνου

Έχει πραγματοποιηθεί μια σύντομη αναφορά στις φυσικές καταβολές και ιστορικές ιδιαιτερότητες των τόπων που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται μεταξύ τους. Ακολουθεί μια ανάλυση σε επίπεδο οικιστικό και κατόπιν μια πλήρη καταγραφή και ανάλυση σε επίπεδο λαϊκής κατοικίας. Και σ' αυτές τις δύο παραμέτρους, το θέμα περιστρέφεται γύρω από την παρουσίαση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των τόπων, με συνεχή αναφορά σε διαφορές και ομοιότητες, ενώ παράλληλα, όπου δύναται έχουν σημειωθεί συμπεράσματα για τον λόγο ύπαρξης αυτών.