Σχεδιασμός Αστικού Χώρου
12/14/2018
Skip Navigation Links : Σχεδιασμός Αστικού Χώρου : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εμβάθυνση στις πολεοδομικές λειτουργίες σε συνάρτηση με την οικονομική- κοινωνική δομή και οργάνωση του αστικού χώρου.
Αστικές αναπλάσεις, νέες αναπτύξεις: διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων, πολεοδομική νομοθεσία. Εμβάθυνση σε θέματα ιστού πόλης: στοιχεία και τύποι οργάνωσης, σχέσεις κτισμένο- άκτιστου, ιδιωτικού- δημόσιου χώρου, εξέλιξη και μετασχηματισμοί.

Στα πλαίσια των προδιαγραφών και μεθοδολογίας του μαθήματος πραγματοποιείται η ανάλυση, αξιολόγηση και ανάδειξη των ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν τον αστικό ιστό και γενικότερα το αστικό τοπίο. Αναλύονται υπάρχουσες θεωρίες και απόψεις που αφορούν στην δομή, στην εικόνα και στην ανάλυση του φυσικού και δομημένου αστικού χώρου καθώς και οι οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές επιπτώσεις από επεμβάσεις σ’ αυτόν.
Προσδιορίζονται ακόμα μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων από τον αστικό χώρο εναλλακτικές αρχές σχεδιασμού που συμβάλλουν στην διαδικασία της πολεοδομικής και αστικής σύνθεσης (urban design).

2013-2014

εκφώνηση μαθήματος 2013-2014

Εκφώνηση μαθήματος

Αρχείο: 7A_2013-14patission.pdf
Μέγεθος: 125.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 17, 2013

2012-2013

εκφώνηση μαθήματος

2012-2013
Αρχείο: ekfonisi 12-13-1.pdf
Μέγεθος: 140.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 17, 2013

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)