Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2005 : "Ολοήμερο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο στη Μαγούλα Αττικής" Ρήγος Δημήτριος

"Ολοήμερο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο στη Μαγούλα Αττικής" Ρήγος Δημήτριος

Η διπλωματική εργασία στηρίχθηκε στη μελέτη και οργάνωση ενός ολοήμερου εξαθέσιου δημοτικού σχολείου λίγο έξω από την Αθήνα στη Μαγούλα Αττικής. Η σχεδίαση του δημοτικού σχολείου ξεκίνησε στηριζόμενη στο υπάρχον γυμνάσιο. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω κάποιες χαράξεις και να φέρω κάποιες περασιές από το κτήριο του γυμνασίου προκειμένου να οργανώσω το οικοδομικό τετράγωνο δημιουργώντας ένα σχολείο ενταγμένο στην περιοχή.