Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
10/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2005 : "Διερευνώντας τις συνθήκες της δεύτερης κατοίκησης" Ρουμπάνη Ελένη

"Διερευνώντας τις συνθήκες της δεύτερης κατοίκησης" Ρουμπάνη Ελένη

     Η επιλογή του θέματος προέκυψε από μια προσωπική ευαισθησία έπειτα από παρατήρηση του κτισμένου τοπίου σε σχέση με το φυσικό, στην περιοχή Ανατολικής Αττικής όπου και διαμένω. Στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρείται μια πληθώρα κατοικιών, που χαρακτηρίζονται από όγκους μεγάλους και εμφατικούς, δίχως σεβασμό στο τοπίο. Η παρουσία τους είναι επιβλητική, ενώ μιμούνται διάφορες μορφές.                                                        

      Ο προβληματισμός αυτός αποτέλεσε το ερέθισμα για τη διερεύνηση συνθηκών κατοίκησης σε οικόπεδο εκτός σχεδίου τεσσάρων στρεμμάτων, σε βραχώδες τοπίο δίπλα στη θάλασσα στην περιοχή Κερατέας. Η μελέτη αυτή αφορά την αναζήτηση κάποιων δυνατοτήτων καταλυμάτων, κυρίως παραθεριστικών. Στόχο έχει τη δημιουργία συγκροτήματος τριών κατοικιών με κοινόχρηστο χώρο, συνολικού ωφέλιμου  χώρου διακοσίων τετραγωνικών μέτρων.

      Η πρόθεσή μου αυτή με οδήγησε στη μελέτη παραδοσιακών οικισμών προκειμένου να ξαναδιαβάσω τον τρόπο αντιμετώπισης του κελύφους της κατοικίας σε σχέση με το τοπίο. Ξεκίνησα επομένως μία πορεία έρευνας, καταγραφής και στοχασμού προκειμένου να εφοδιαστώ με παραμέτρους για τη δική μου επέμβαση στο συγκεκριμένο τοπίο. Η καταγραφή αυτή έλαβε χώρο σε περιοχές όπως η Μάνη, η Κορινθία, η Αττική καθώς και νησιά των Κυκλάδων, όπου το έδαφος και το κλίμα παρουσιάζουν συχνά ομοιότητες  με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του οικοπέδου όπου λαμβάνει χώρο η επέμβαση.