Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Φωτο-γραφία" Αχτύπη Χριστίνα, Καρανδεινού Αναστασία

"Φωτο-γραφία" Αχτύπη Χριστίνα, Καρανδεινού Αναστασία

Το θέμα της διπλωματικής είναι ένα κέντρο φωτογραφίας στον Πειραιά.

Λέγοντας κέντρο φωτογραφίας εννοούμε εκθεσιακούς χώρους και εργαστηριακούς χώρους για σεμινάρια αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας.

 

Ο χώρος στον οποίον επεμβαίνουμε βρίσκεται στη περιοχή του Μικρολίμανου, στις προσχώσεις κάτω από τον βράχο, στο όριο της πόλης και της θάλασσας.

Η διερεύνησή μας κινήθηκε γύρω από 2 βασικούς άξονες:

Ο ένας σχετίζεται με την έννοια της φωτογραφίας, με το πώς το φως γράφει στα υλικά και στον χώρο, (θετικό αρνητικό, φως-σκιά, διαφράγματα, φιλτραρίσματα, περάσματα του φωτός, του βλέμματος, του σώματος), και ο άλλος σχετίζεται με το όριο πόλης- θάλασσας στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο επανασχεδιάζουμε διαμορφώνοντας μια «χτένα» που πλέκει αυτά τα 2 στοιχεία (πόλη και θάλασσα) - ένα σύστημα από παράλληλες κινούμενες ζώνες που ανασυνθέτουν το ασαφές, διαπραγματεύσιμο όριο της ακτογραμμής.

 

Μέσα από τη σύνθεση αυτή (όπως φαίνεται πιο καθαρά στα σχέδια, στα σκίτσα και στη μακέτα), είδαμε πώς η κατάτμηση της ακτογραμμής και η διαμόρφωση αυτών των παράλληλων κινούμενων ζωνών, δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο το όριο πόλης-θάλασσας ξεδιπλώνεται κινηματογραφικά. Αυτό το κινηματογραφικό ξεδίπλωμα του χώρου είναι ένα σχόλιο σε σχέση με το διαπραγματεύσιμο, ασαφές όριο πόλης-θάλασσας.