Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Επανάχρηση του κτιρίου της ηλεκτρικής εταιρίας στην Αίγινα" Πατερέλη Μαρία-Ιωάννα, Χαραλαμπίδη Ευτυχία

"Επανάχρηση του κτιρίου της ηλεκτρικής εταιρίας στην Αίγινα" Πατερέλη Μαρία-Ιωάννα, Χαραλαμπίδη Ευτυχία

Θέμα μας είναι η επανάχρηση παλαιού βιομηχανικού κτιρίου στην Αίγινα ως εκθεσιακού χώρου. Στόχος της επέμβασης μας είναι η αποκατάσταση της φυσιογνωμίας του κτιρίου, η στατική του επάρκεια, και η προσφερόμενη ασφάλεια χρήσης του ως εκθεσιακού χώρου, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις εξοπλισμού με εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία ενός κτιρίου.

Επιλέξαμε την προσπάθεια «διακριτικής» αλλά σαφούς παρουσίας της αρχιτεκτονικής επέμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν αυτονομιμοποιείται, αλλά εντάσσει τα εκφραστικά της μέσα στη διάθεση του σκοπού, που είναι η ανάδειξη του διατηρητέου καθώς και η διατήρηση της μνήμης, που δημιούργησε το κτίριο όλα αυτά τα χρόνια στους κατοίκους. Δημιουργήσαμε ένα κτίριο που θα μπορεί να φιλοξενήσει παλαιούς και νέους καλλιτέχνες, που θα χαρτογραφήσει το πολιτιστικό τοπίο της Αίγινας και θα δημιουργήσει αρμονικό διάλογο μεταξύ των καλλιτεχνών και της νέας γενιάς.

Το κτίριο θα στεγάσει εκθεσιακές δραστηριότητες, υποστηριζόμενες από στοιχειώδεις βοηθητικούς χώρους.