Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Διερεύνηση χωροθέτησης και σχεδιασμού πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Βοτανικού" Κουβαριώτη Μαρία-Βασιλική

"Διερεύνηση χωροθέτησης και σχεδιασμού πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Βοτανικού" Κουβαριώτη Μαρία-Βασιλική

Πρόκειται για την μελέτη και ανάλυση της ευρύτερης περιοχής. Η ανάλυση αφορά την ιστορία και τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής τόσο στο παρελθόν όσο και στους μηχανισμούς και τις ενέργειες που διαμόρφωσαν την σημερινή της κατάσταση. Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι αφορά τόσο θεσμοθετημένα στοιχεία όσο και επί τόπου έρευνα. Με την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και τον εντοπισμό των προβλημάτων και των αναγκών της περιοχής καθώς και των δυνατοτήτων, και με τη συμβολή πολλών φορέων διατυπώθηκαν οι στόχοι.

   Με κύριο στόχο λοιπόν, την ανάδειξη  του χαρακτήρα , την αναβάθμιση της εικόνας και την ένταξή της στον αστικό ιστό, προτείνονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία σ' έναν χώρο που οι περισσότεροι από εμάς αποκαλούν "πίσω αυλή της Αθήνας", (με άλλα λόγια σε μια περιοχή υποβαθμισμένη).Εξάλλου η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί μία πρόκληση καθώς έμεινε εκτός σχεδίου πόλεως για αρκετές δεκαετίες.

   Αξιολογήθηκαν επίσης και κάποιες άλλες προτάσεις στην προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού καθώς επίσης και διαπιστώθηκε κατά πόσο και με ποιο τρόπο απέδωσαν τα θεσμοθετημένα από την πολιτεία πλαίσια.

Στη συνέχεια επεκτάθηκαν λειτουργικοί οδικοί άξονες προκειμένου και να συνδέσουν την περιοχή επέμβασης με την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας προσβάσεις πάνω σε έναν κάνναβο που προέκυψε από τις ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Το κτιριολογικό πρόγραμμα ήταν ένα ακόμη θέμα που μας απασχόλησε πολύ καθώς σκοπός μας δεν ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της επιφάνειας του οικοπέδου με κτίρια αλλά ο λειτουργικός τους ρόλος στην προσπάθεια συνδιαλλαγής τους με τον υπαίθριο χώρο δημιουργώντας μια ενόητα και λειτουργώντας μαζί με αυτόν. Στην προσπάθεια αυτή δημιουργήθηκε μία πρόταση που ίσως να μην είναι η ιδανική ίσως όμως μπορέσει να αποτελέσει μία αρχή για την αναβάθμισή της!