Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Κέντρο Ιστορικής Εξέλιξης Αυτοκινήτου στην περιοχή Δηλάβερη" Παπαϊωάννου Αντωνία

"Κέντρο Ιστορικής Εξέλιξης Αυτοκινήτου στην περιοχή Δηλάβερη" Παπαϊωάννου Αντωνία

Η διπλωματική εργασία αφορά ένα  κέντρο που ενημερώνει για τα όσα συμβαίνουν  σε σχέση με το αυτοκίνητο και συγχρόνως παρουσιάζει την ιστορική  εξέλιξη ενός μέσου (μέσω  αναδρομής  στο παρελθόν)  που κατά πολύ καθορίζει  τη  ζωή  του  σύγχρονου  ανθρώπου. Βρίσκεται  επί της Κηφισίας  σε έναν χώρο  44.000 τ.μ. Πρόκειται  για ένα κύτταρο  πολιτισμού  και  εκπαίδευσης, φορέας  σύνθετος  και  δυναμικός  σε  μία  σύγχρονη  κοινωνία  που  συνεχώς  εξελίσσεται  και  απαιτεί  νέους  ορίζοντες  για να αναπτυχθεί.  Το  κτίριο  συνυπάρχει  με  άλλα εκθεσιακά  κέντρα και  συμπληρώνει  τον  πολεοδομικό   ιστό  λειτουργώντας  ως  πέρασμα  ανάμεσα  σε  δύο  πεζογέφυρες. Τα  υλικά  που  έχουν επιλεχθεί  είναι  μέταλλο  και πανέλα αλουμινίου. Οι  έννοιες  που  επηρέασαν  την επίλυση  ήταν  η  κίνηση, η εξέλιξη, η ταχύτητα και  η προοπτική.