Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Ασωμάτων" Κουλουμέντα Ελισάβετ, Κλάδη Κατερίνα

"Ασωμάτων" Κουλουμέντα Ελισάβετ, Κλάδη Κατερίνα

Στα πλαίσια της διπλωματικής μας εργασίας επιλέξαμε ως περιοχή μελέτης το όριο του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού με την οδό Πειραιώς, Ασωμάτων και Ερμού. Η εργασία μας είχε ως αφετηρία την ιδέα της περίφραξης του αρχαιότερου νεκροταφείου της Ευρώπης, την δημιουργία ενός συμβολικού τείχους, που θα προστατεύει την ευαίσθητη αυτή περιοχή, η οποία παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πολιτισμικό χαρακτήρα. Στην εργασία μας μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η αρχιτεκτονική να "μιλήσει" για την νεκρική τέχνη, με μια γλώσσα που να αναφέρεται στην παράδοση διαφόρων δογμάτων και πολιτισμών. προσπαθήσαμε... Ένας οριζόντιος διάδρομος κατά μήκος αυτών των στοιχείων τα ενοποιεί.