Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Ανάπλαση πλατείας Άρεως στην Τρίπολη" Κωσταγεώργου Βασιλική-Όλγα, Κρασοπούλου Μαρία

"Ανάπλαση πλατείας Άρεως στην Τρίπολη" Κωσταγεώργου Βασιλική-Όλγα, Κρασοπούλου Μαρία

Βασική συνθετική μας ιδέα στην πλατεία και το πάρκο ήταν να υπάρχει ελευθερία κινήσεων κάθε τρόπου έκφρασης, και η μη ύπαρξη ορίων κά8ε τύπου. Ενοποιήσαμε τα πάρκα γύρω από την πλατεία για τη δημιουργία ενός περιπάτου. Στόχος μας ήταν να μην κοπεί ούτε ένα δέντρο από το πράσινο που ήδη υπήρχε, προσθέσαμε και άλλα για να τονίσουμε τις πορείες και να εμπλουτίσουμε το πάρκο.