Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Μη στάσιμη αρχιτεκτονική" Οικονόμου Λεωνίδας, Ρουμελιώτη Ναταλία, Χρυσανθοπούλου Κατερίνα

"Μη στάσιμη αρχιτεκτονική" Οικονόμου Λεωνίδας, Ρουμελιώτη Ναταλία, Χρυσανθοπούλου Κατερίνα

Επιχειρώντας να εγκαταστήσουμε στο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου μια νέα συλλογικότητα, αυτή των μετακινούμενων ατόμων, βρισκόμαστε μπροστά στο ζήτημα της υλικής έκφρασης της σύγκρουσης, της συνύπαρξης και εν τέλει της διαπραγμάτευσης των όρων δράσης μιας νέας συλλογικότητας που που περιλαμβάνει τους μόνιμα εγκατεστημένους κατοίκους και τα μετακινούμενα άτομα. Αυτά είναι και το κεντρικό ζήτημα μελέτης της εργασίας.

Ο χώρος που αφορά το σενάριο της διπλωματικής είναι οι πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας στην Αθήνα. Εκεί, τα οικοδομικά τετράγωνα εμφανίζονται σήμερα, λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους, με τις ασυνέχειές τους, τα υπολείμματα της οικοδομικής πρακτικής και τους ελεύθερους πλην όμως ανενεργούς χώρους. Το θέμα που τίθεται είναι αν η δυναμική των ανθρώπων που έρχονται, κατοικούν και παρέρχονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την ενεργοποίηση χώρων, νέων δομών και ανθρωπίνων σχέσεων. Το εφήμερο, το μετακινήσιμο, το ευέλικτο και το ελαφρύ λειτουργούν σαν όροι-κλειδιά στην αναζήτηση αυτή.

Ξεκινώντας από την κλίμακα της πόλης και φτάνοντας στην οικοδομική επίλυση της σχέσης κατοικία-πολυκατοικία, το ερώτημα παραμένει το ίδιο: η αναγκαία αλλά όχι επιβαλλόμενη σχέση ή συσχέτιση των δύο αντιφατικών / αντιθετικών δυναμικών, η αποδυνάμωση του ορίου προς όφελος του φίλτρου. Η μελέτη της πιθανότητας αλληλοδιείσδυσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο μερών, η δυνατότητα της σύγκρουσης, της αποφυγής ή και της συμφιλίωσής τους.

Μόνιμος και μετακινούμενος, πολυκατοικία και εφήμερη κατοικία, μεσοτοιχία και σκαλωσιά, beton και μεταλλική κατασκευή, θεμέλιο και ανάρτηση, δοκός πολυκατοικίας και σχάρα αναμονής, παγίωση και μετακίνηση.

Η εργασία θέτει το ερώτημα αυτό χωρίς να επιδιώκει να το απαντήσει παρά μόνο να το διαπραγματευτεί και να το θέσει στη διάθεση των χρηστών του.