Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Κέντρο μελέτης και προβολής ιστορικών-παραδοσιακών κατασκευαστικών συστημάτων" Βρεντζάκη Σταυρούλα

"Κέντρο μελέτης και προβολής ιστορικών-παραδοσιακών κατασκευαστικών συστημάτων" Βρεντζάκη Σταυρούλα

Η ανάγκη ύπαρξης ενός κέντρου μελέτης και προβολής ιστορικών – παραδοσιακών κατασκευαστικών συστημάτων, το οποίο θα έχει επιμορφωτικό, συμβουλευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα, οδήγησε στην αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη μελέτη κατασκευής του με σκοπό τη διαφύλαξη και κατανόηση της γνώσης για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού κρίθηκε κατάλληλο για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κέντρου λόγω του ότι είναι ένας χώρος με κτίρια μεγάλης κλίμακας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί εύκολα προσβάσιμο πόλο έλξης με συνδυασμό πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

Βασική καινοτομία του κέντρου αυτού θα είναι η παρουσίαση των εκθεμάτων σε κλίμακα 1:1 και η αποκάλυψη τμημάτων της κατασκευής για την κατανόηση του οικοδομικού συστήματος που θα παρουσιάζεται. Η προσέγγιση των παραδοσιακών κτισμάτων δεν θα είναι λαογραφική ή εθνογραφική άλλα κατασκευαστική.

Η ρεαλιστική προσέγγιση του θέματος απαιτεί την υποστήριξη του κέντρου με παράλληλες λειτουργίες που θα αποφέρουν έσοδα (συνεδριακό κέντρο, εκδόσεις, εστιατόριο, κ.α.) ενώ η επιθυμία για εξέλιξη και συμμετοχή των επισκεπτών στα ερευνητικά προγράμματα οδήγησε στη δημιουργία χώρων συμμετοχικών εκθεμάτων, επιδείξεων,  πειραμάτων, κ.α.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι πρόκειται για «εκθετήριο αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλου όγκου» με δυνατότητα παρατήρησης των εκθεμάτων από κοντινή και μακρινή απόσταση καθώς και από επίπεδα διαφορετικού ύψους.