Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Πολιτιστικό κέντρο στο Συρράκο" Σούλτη Ελένη

"Πολιτιστικό κέντρο στο Συρράκο" Σούλτη Ελένη

Η επιλογή του θέματος έγινε εξαιτίας της γνώσης των αναγκών των κατοίκων της περιοχής για την ύπαρξη κάποιου χώρου που θα εξυπηρετούσε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στόχος υπήρξε η ομαλή ένταξη στο φυσικό και χτισμένο περιβάλλον. Η τωρινή δομημένη μάζα του οικισμού ακολουθούσε τη μορφολογία του εδάφους, κάτι το οποίο υπήρξε και κεντρική ιδέα αυτής της σύνθεσης. Χρησιμοποιήθηκαν  επίσης κατά την πορεία της σύνθεσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά του Συρράκου, όπως η χρήση της ράμπας, των ψηλών αναλημματικών τοίχων και σε κάποιο βαθμό οι διαστάσεις των ανοιγμάτων. Έγινε προσπάθεια να μην αλλοιωθεί όσο ήταν δυνατό το περιβάλλον και τα κτίρια να «κρυφτούν» πίσω από αναλημματικούς τοίχους και να δημιουργήσουν μία συνολική αρμονική εικόνα. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία αίθουσα εκδηλώσεων, χώρους σεμιναρίων, το πνευματικό κέντρο και τη βιβλιοθήκη αυτού, καθώς επίσης και εκθεσιακούς χώρους. Αυτές οι χρήσεις είναι κατανεμημένες σε τέσσερις κτιριακές ενότητες διασκορπισμένες στο οικόπεδο και οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ράμπες.