Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Form follows information? [ubiquitous information rooms in Argolida]" Ψυχογυιός Δημήτρης

"Form follows information? [ubiquitous information rooms in Argolida]" Ψυχογυιός Δημήτρης

ΣΤΟΧΟΣ 1 σχεδιασμός συστήματος «καθολικής διαχείρισης»(δ. Παπαλεξόπουλος)

ΣΤΟΧΟΣ 2 (ubiquitous information rooms in Argolida) πανταχού παρόντα δωμάτια πληροφόρησης στην Αργολίδα

(ubiquitous) πανταχού παρόντα : υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο , να λειτουργεί αυτόνομα , να αναδιατάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες , να γίνεται αντιληπτό όταν αυτό είναι απαραίτητο

(information) πληροφόρηση : μπορεί να διαχειριστεί την πληροφορία σε σχέση με τον χρήστη με τους εξής τρόπους α. “βίωση” πληροφορίας  β. “υλικοποίηση” της πληροφορίας γ. “διάδραση” της πληροφορίας δ. “οπτικοποίηση” της πληροφορίας ε. “παραγωγή” της πληροφορίας   

(rooms) δωμάτια : αυτόνομες μονάδες υποστήριξης του συστήματος εν μερη χωρικά-γεωμετρικά ορισμένες , συνδεδεμένες δικτυακά μεταξύ τους , αλλά και με άλλα συστήματα , προσαρμοζόμενης κλίμακας , οι οποίες μονάδες λειτουργούν και ανεξάρτητα από το σύστημα με δυνατότητα να μπαίνουν και να βγαίνουν από αυτό χωρίς να επηρεάζουν την συνολική δομή του

(in Argolida) στη Αργολίδα : σύστημα το οποίο λαμβάνει υπ οψιν τα χαρακτηριστικά του τόπου και σχεδιάζεται για να λειτουργήσει ειδικά σε αυτόν με συγκεκριμένες προδιαγραφές    

Η δομή της εργασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ με κάποιες σκέψεις και τα βασικά ερωτήματα της εργασίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ συστημάτων άμεσα συσχετισμένων με τους στόχους και τα ερωτήματα τις εργασίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ προσεγγίσεις προσδιορισμού του «αντικειμένου» της εργασίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του συστήματος