Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Κτίζοντας στη λεωφόρο μαρτύρων 25ης Αυγούστου" Πλεμμένου Αικατερίνη

"Κτίζοντας στη λεωφόρο μαρτύρων 25ης Αυγούστου" Πλεμμένου Αικατερίνη

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε εξαρχής, είχε να κάνει με τον τρόπο συμπλήρωσης ενός κενού στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, σε ένα δρόμο επιφορτισμένο ιστορικά, αλλά και λόγω της σημασίας του στη λειτουργία και τη ζωή της πόλης, στη λεωφόρο Μαρτύρων 25ης Αυγούστου. Το συγκεκριμένο σημείο, είσοδος και έξοδος της πόλης, φάρος και ακρόπολη, πύλη και τοπόσημο, πρώτη εικόνα στον επισκέπτη, αποκτά ιδιαίτερη σημασία..

 

Μέσα από την προσωπική εμπειρία λοιπόν, την πληροφόρηση και την ανάλυση των χαρακτηριστικών της πόλης γενικότερα και ειδικότερα της συγκεκριμένης περιοχής, κατέληξα στη δημιουργία ενός χώρου δημόσιου, που θα εξυπηρετεί επισκέπτες και κατοίκους.

 

Το κτίριο περιλαμβάνει χώρο ενημέρωσης, όπου μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες για ό,τι συμβαίνει στην πόλη, χώρους εκθέσεων, αλλά και καφετέρια σε ψηλότερο επίπεδο για εκμετάλλευση της θέας. Ο εξωτερικός χώρος διαμορφώνεται με αναβαθμούς και εναλλαγές επιπέδων, οργανώνοντας κινήσεις, πορείες, εισόδους και χώρους στάσης, ανάλογα κυρίως με τις δυνατότητες θέασης.

 

Επιλέχθηκαν υλικά όπως η πέτρα, το μπετόν και το γυαλί, που θα τονίζουν το καινούριο, βοηθώντας συγχρόνως και στην προσαρμογή του σε ένα περιβάλλον όπου αναμιγνύονται  εικόνες όλης της ιστορίας της πόλης του Ηρακλείου…