Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Παραθεριστικές κατοικίες στο Ξι Κεφαλονιάς" Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Σφέτσα Ελένη

"Παραθεριστικές κατοικίες στο Ξι Κεφαλονιάς" Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Σφέτσα Ελένη

Το θέμα που διαπραγματευόμαστε είναι παραθεριστικές κατοικίες στο Ξι της Κεφαλονιάς.

Βασική μας πρόθεση για τη σύνθεση της λύσης μας ήταν να βρεθεί μια καινοτομική σχέση φυσικού και τεχνητού, καθώς επίσης τοπικού και νεωτεριστικού. Οι τοπικές συνιστώσες, όπως η τοπική βλάστηση, το φυσικό όριο της παραλίας, η μορφολογία του ρέματος, ο προσανατολισμός, και η μορφολογία του εδάφους συντέλεσαν καταλυτικά στην περίπτωσή μας επιτρέποντας τη δημιουργία ενός συνόλου παραθεριστικών κατοικιών που θα σέβεται το υπάρχον φυσικό περιβάλλον.