Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Παρέμβαση στην όχθη της λίμνης των Ιωαννίνων" Ελένη Λάγκαρη

"Παρέμβαση στην όχθη της λίμνης των Ιωαννίνων" Ελένη Λάγκαρη

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανάδειξη του τοπίου της λίμνης των Ιωαννίνων, φυσικού και πολιτισμικού, μέσα από την αρχιτεκτονική παρέμβαση σε ένα τμήμα της όχθης της. Η περιοχή της παρέμβασης βρίσκεται στο Β τμήμα της όχθης της λίμνης και αποτελεί την έξοδο ενός οικισμού, του οικισμού του Περάματος, προς τη λίμνη. Η περιοχή ανήκει στην Α1 ζώνη προστασίας του λιμναίου βιότοπου, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αδιαμόρφωτη και περιτριγυρίζεται από εκτεταμένους καλαμιώνες.  Η παρέμβαση κατορθώνει αρχικά το σχεδιασμό ενός χώρου-πλατώματος που θα λειτουργεί ως πλατεία για τον οικισμό του Περάματος, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, στάσης και αναψυχής. Συγχρόνως, διαμορφώνεται προβλήτα και χώροι ελλιμενισμού για διάφορους τύπους σκαφών, ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεση της περιοχής τόσο με την πόλη των Ιωαννίνων, όσο και με το νησί. Με το σχεδιασμό ενός τύπου ξύλινων κατασκευών, που έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται πλήρως στον καλαμιώνα, αλλά και να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες, επιτυγχάνεται η δημιουργία εκθεσιακών χώρων με σκοπό την ανάδειξη του σπηλαίου του Περάματος, σημαντικού αξιοθέατου της περιοχής, την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τον υδροβιότοπο, αλλά και σχετικά με τη σημασία της λίμνης για τη ζωή των κατοίκων. Οι κατασκευές αυτές τοποθετούνται μέσα στον καλαμιώνα, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να “βιώσει” από κοντά την τοπιακή ιδιαιτερότητα της περιοχής.