Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Γραφειακός χώρος και αστικός ιστός: κτίριο για μια εφημερίδα στα Εξάρχεια" Γεωργούσης Νίκος, Παντελιά Στέλλα

"Γραφειακός χώρος και αστικός ιστός: κτίριο για μια εφημερίδα στα Εξάρχεια" Γεωργούσης Νίκος, Παντελιά Στέλλα

 

Αντικείμενο της διπλωματικής είναι η διερεύνηση της τυπολογίας του εργασιακού χώρου και των δυνατοτήτων ένταξης ενός κτηρίου γραφείων στον αστικό ιστό, στοχεύοντας στην ενίσχυση σημαντικών ποιοτήτων της σύγχρονης ελληνικής πόλης («συνέχεια» του αστικού χώρου, έντονη ανάμειξη και πυκνότητα διαφορετικών λειτουργιών), προσπαθώντας παράλληλα να μην αναπαραχθούν τα αρνητικά χαρακτηριστικά του πυκνοδομημένου ιστού (απουσία ελεύθερου δημόσιου χώρου, πράσινου, κοινωνικού εξοπλισμού). Ο δημόσιος, λειτουργικά και συμβολικά, χαρακτήρας ενός κτηρίου για τον Τύπο, σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία δραστηριοτήτων σχετικών με τις εκδόσεις στο κέντρο της Αθήνας οδήγησε στην επιλογή του σχεδιασμού του κτηρίου για μια εφημερίδα στα Εξάρχεια. Επιλέχθηκε το οικόπεδο ανάμεσα στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής. Πρόκειται για μια θέση με «μεταβατικό» χαρακτήρα, μια «διεκδικούμενη» περιοχή ανάμεσα σε διαφορετικούς πόλους ( υπερτοπικές χρήσεις μητροπολιτικής σημασίας, δραστηριότητες «γειτονιάς»).

 

Η βασική χειρονομία: ένας περιελισσόμενος στο χώρο όγκος κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνει τους βασικούς γραφειακούς χώρους (σύνταξη, συντονισμός, διεύθυνση, παραγωγή)  και εκφράζει τον ενιαίο, αδιάσπαστο χαρακτήρα του ημερήσιου κύκλου εργασιών της εφημερίδας. Ταυτόχρονα ολοκληρώνει το σχήμα του οικοδομικού τετραγώνου οριοθετώντας δύο περιοχές: ένα αίθριο (χώρος αναφοράς της κοινότητας, αλλά και απαραίτητος για τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος του χώρου εργασίας) και έναν πεζόδρομο που αναφέρεται στην πόλη. Στο επίπεδο του ισογείου, οι δύο αυτοί υπαίθριοι χώροι αποτελούν μια ενοτητα ενός ελεύθερα προσπελάσιμου δημόσιου χώρου. Ο χειρισμός του αναγλύφου οργανώνει τις προσβάσεις ενώ ο εμπλουτισμός του προγράμματος με δημόσιες χρήσεις (βιβλιοπωλείο, εργαστήριο βιβλιοδεσίας, καφέ, μικρό αμφιθέατρο) στοχεύει στο να λειτουργήσει ο εσωτερικός πεζόδρομος σαν ένας κόμβος μέσα στο δίκτυο των σχετικών με τις εκδόσεις δραστηριοτήτων, να δημιουργήσει τις συνθήκες για έκφραση στο δημόσιο χώρο αυτού του δικτύου.

 

Ο ενδιάμεσος του ισογείου και της ανώτατης δομής χώρος συμπληρώνεται με μεταλλική κατασκευή, η οποία στηρίζεται στα μπετονένια φέροντα στοιχεία και στεγάζει τους υποστηρικτικούς χώρους (χώροι συγκέντρωσης, αρχείο, υπηρεσίες). Δύο διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό αντιστοιχούν σε διαφορετικούς βαθμούς ευελιξίας, εκφράζοντας και συνθετικά τη διαφορετική σημασία και πιθανή διάρκεια στο χρόνο των αντίστοιχων χώρων.

 

Στο εσωτερικό, διερευνήθηκε μια οργάνωση χώρου που να αντιστοιχεί στο μοντέλο εργασίας των επιχειρήσεων που παράγουν πληροφορία και ειδικότερα των εφημερίδων, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν οριζόντιο συντονισμό των εργασιών σε αντίθεση με την καθετοποιημένη οργάνωση της εργασίας που συναντάμε σε άλλου είδους επιχειρήσεις. Βασικές επιδιώξεις ήταν η εξασφάλιση διαφορετικών κλιμάκων (άτομο-ομάδα-σύνολο) και η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την επικοινωνία και το συντονισμό ανάμεσα σε αυτόνομες ομάδες. Ο αμετάβλητος φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα αντιστοιχεί στην οργάνωση σε τμήματα της εφημερίδας. Στη συνέχεια επιχειρείται η άρθρωση των χώρων μέσω «ελαφρύτερων» και διαπερατών ξύλινων χωρισμάτων και μια σχετική ευελιξία όσον αφορά τις ατομικές θέσεις εργασίας.

 

Η επιμέρους κατασκευαστικές επιλογές στοχεύουν στον έλεγχο του φυσικού φωτισμού, του φυσικού αερισμού, τη θερμική μόνωση το καλοκαίρι και την εξασφάλιση θερμικών ωφελών το χειμώνα.