Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Δίκτυο επανένταξης ανήλικων παραβατών. Κορυδαλλός" Γκιρτή Δέσποινα, Παϊσίου Σοφία

"Δίκτυο επανένταξης ανήλικων παραβατών. Κορυδαλλός" Γκιρτή Δέσποινα, Παϊσίου Σοφία

Η περιοχή του Κορυδαλλού έχει γίνει στις μέρες μας συνώνυμη των φυλάκων  που φιλοξενεί. Οι φύλακες αυτές που καταλαμβάνουν 112 στρ. γης πάνω στον κεντρικότερο δρόμο της περιοχής ,τη  Γρ. Λαμπράκη, αποτελούν την μεγαλύτερη συγκεντρωτική φυλακή της χώρας .

Προτείνουμε λοιπόν την κατεδάφιση των κτιρίων αυτών καθώς  είναι ακατάλληλα να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε άλλη χρήση. Στην θέση των κτίριων και της σωφρονιστικής μεθόδου που υποστήριξαν , προτείνουμε την εφαρμογή στον χώρο ενός νέου σωφρονιστικού συστήματος για ανηλίκους που θα αποβλέπει στην αρμονική συνύπαρξη των σωφρονιστικών θεσμών και του κοινωνικού και αστικού περιβάλλοντος.

Θεωρούμε  ότι η όποια  ποινή των παραβατών αυτών  θα πρέπει να αποβλέπει στην επανένταξη τους στην κοινωνία. Η κοινωνία  οφείλει  να προστατεύει τους ανήλικους αυτούς αντί να αποβλέπει  στην τιμωρία τους.

 Το σύστημα που προτείνουμε αποτελεί  στην ουσία μία πορεία επανένταξης στην κοινωνία η οποία πραγματοποιείται σε δύο βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο δίνεται βάρος στην ψυχική υποστήριξη και αποκατάσταση των ανηλίκων. Περιλαμβάνει χώρους κατοικίας και ένα ειδικό σχολείο.

 Στο δεύτερο στάδιο οι ανήλικοι περνάνε στην φάση της ημι-ελεύθερης διαβίωσης. Περιλαμβάνονται χώροι κατοικίας ενσωματωμένοι στον αστικό ιστό . Οι ανήλικοι  θα παρακολουθούν ένα χαλαρό σχολικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα στεγάζεται στο οικόπεδο των πρώην φυλακών.    

 Η εφαρμογή του δικτύου στο χώρο εκφράζεται με τρεις κινήσεις.

Πρώτη κίνηση:

Η χωρική έκφραση του πρώτου σταδίου πραγματοποιείται στην περιοχή της Χωματερής. Λόγω της ορεινής τοπογραφίας η περιοχή   δημιουργεί μια φυσική αγκαλιά .

Βασική αρχή για την χωρική  διευθέτηση των χρήσεων στην περιοχή που αποτελεί και την αφετηρία του δικτύου είναι η δημιουργία μιας ζώνης η οποία θα αγκαλιάζει και θα εξομαλύνει την σκληρότητα του φυσικού και αστικού τοπίου οπότε και  θα ενισχύει τον προστατευτικό χαρακτήρα της.  

Δεύτερη κίνηση:

Η χωρική έκφραση της ημι-ελεύθερης διαβίωσης γίνεται με την ένταξη της  στον αστικό ιστό δηλαδή με την διαμόρφωση υπαρχόντων κτηρίων και την εκμετάλλευση κενών μέσα στον αστικό ιστό. Σε αυτό το στάδιο οι ανήλικοι έρχονται σε επαφή με την κοινωνία και προετοιμάζονται για την ένταξη τους σε αυτή .

Τρίτη κίνηση:

Η Τρίτη κίνηση ουσιαστικά ασχολείται με την αποκατάσταση του φυσικού και αστικού τοπίου του κενού που δημιουργεί η ύπαρξη του σωφρονιστηρίου. Σε αυτό το κενό χώρο θα στεγάζονται οι χώροι για την  σχολική εκπαίδευση  και την  επαγγελματική κατάρτιση των ανηλίκων  καθώς και δημόσιοι και αθλητικοί χώροι που απευθύνονται στην ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλλού.

Βασική αρχή της αποκατάστασης του κενού ήταν αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. Ο ορεινός χαρακτήρας της περιοχής είναι σημαντική πηγή έμπνευσης και  τρόπος σύνδεσης του κενού με την ευρύτερη περιοχή.

Η αποκατάσταση του αστικού ιστού γίνεται μετά από την μελέτη των διαφορετικών αστικών χαράξεων της περιοχής και με την τοπογραφία. Σε ένα πρώτο στάδιο επισημάνθηκαν τρία βασικά δίκτυα. Η συρραφή του ιστού  πραγματοποιείται με την επιλογή  βασικών  αξόνων κίνησης και χρήσεων οι οποίοι πλέκονται και δημιουργούν την αστική ύφανση  στον κενό χώρο.

Στη συνέχεια ο τυπικός αστικός κάναβος  μεταλλάσσεται καθώς οι χαράξεις που συμπληρώνουν τον ιστό ακολουθούν την τοπογραφία. Πρόκειται για τεθλασμένες διαδρομές που ακολουθούν τις υψομετρικές γραμμές .

Η απόφαση να διαλυθεί το υπάρχον καθεστώς και να γεφυρωθεί το αστικό κενό  εκφράζεται με μια αποφασιστική μεγάλη ευθύγραμμη κίνηση. Με αυτή την  κεντρική διαδρομή-τομή πάνω στην οποία συμπυκνώνονται οι διαφορετικές χρήσεις του δεύτερου σταδίου επανένταξης , πραγματοποιείται η γεφύρωση του κενού και η σύνδεση του δικτύου με το υπάρχον αστικό τοπίο .

 

Με βάση τις παραπάνω αρχές δημιουργείται μια  τοπογραφία που συνδέει με νέους όρους το κενό με τη γύρω περιοχή. Το νέο τοπίο σχηματίζεται με φυσικά ( έδαφος, βλάστηση) και με τεχνητά μέσα (κατασκευές).