Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Διαμόρφωση δημοσίων χώρων στην περιαστική περιοχή Ιωαννίνων" Μαράντη Δήμητρα, Σιδέρη Αγγελική

"Διαμόρφωση δημοσίων χώρων στην περιαστική περιοχή Ιωαννίνων" Μαράντη Δήμητρα, Σιδέρη Αγγελική

Το θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με την μελέτη τεσσάρων δημοσίων χώρων στο χωριό Πεδινή που βρίσκεται στην περαστική περιοχή των Ιωαννίνων.

Σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από την πόλη των Ιωαννίνων, η Πεδινή είναι η έδρα του δήμου Μπιζανίου. Κοντά στο χωριό βρίσκεται το πανεπιστήμιο και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων  ενώ κοντά στα όρια του χωριού βρίσκεται κομμάτι της Εγνατίας οδού. Το χωριό παρουσιάζει ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και από αγροτική περιοχή μετατρέπεται σε κατεξοχήν περιοχή κατοικίας.

Παρά την πληθυσμιακή και χωρική ανάπτυξη της Πεδινής οι δημόσιοι χώροι παραμένουν στάσιμοι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Στην προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε αυτούς τους παρακμασμένους χώρους καθώς και να δημιουργήσουμε καινούριους επιλέξαμε μια διαδρομή που περνάει από κόμβους κοινωνικού ενδιαφέροντος και ενώνει το χωριό με το πανεπιστήμιο. Κεντρική συνθετική ιδέα για τη διαμόρφωση των χώρων αυτών είναι η χρήση του ανάγλυφου του εδάφους με σκοπό τη δημιουργία έντονης πλαστικότητας, αισθητικής ποιότητας και ποικιλία οπτικών σε μια επίπεδη περιοχή.

Πρώτη παρέμβαση είναι η διαμόρφωση της πλατείας του χωριού, όπου δημιουργούμε πτυχώσεις και φίλτρα πρασίνου. Ταυτόχρονα δημιουργούνται τρεις χώροι κοινωνικής συνεύρεσης.  

Η δεύτερη παρέμβαση τοποθετείται στην παιδική χαρά όπου μέσα από ένα παιχνίδι υφών και ποιοτήτων χώρων δημιουργούμε έναν χώρο όπου τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν την φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους         

Στα όρια του χωριού με το πανεπιστήμιο βρίσκεται η τρίτη παρέμβαση, ένας υπαίθριος χώρος άθλησης που δημιουργείται από ένα πλέξιμο οριζόντιων και κάθετων στο επίπεδο λωρίδων.

Η τελευταία παρέμβαση είναι τοποθετημένη στο χώρο του πανεπιστήμιου γύρω από μια κοιλότητα υποδοχής υδάτων που προϋπήρχε. Μια ελαφριά ανύψωση του εδάφους και κεκλιμένες επιφάνειες διαμορφώνουν έναν χώρο αναψυχής.