Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Κτίριο τεχνικής εκπαίδευσης στη Δραπετσώνα" Κουκουζή Κων/να, Μαυρογιάννη 'Αννα, Τσουκάτου Μεταξία

"Κτίριο τεχνικής εκπαίδευσης στη Δραπετσώνα" Κουκουζή Κων/να, Μαυρογιάννη 'Αννα, Τσουκάτου Μεταξία

H λειτουργία ενός Κέντρου Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, απευθυνόμενου κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενσωματώνεται στο όριο του αστικού ιστού της περιοχής της Δραπετσώνας και της λιμενικής ζώνης του Πειραιά. Η λειτουργία αυτή επιλέγεται μέσα από «ανάγνωση» της λανθάνουσας δυναμικής της περιοχής και με στόχο να μη λειτουργήσει στο μέλλον η περιοχή κατοικίας ως η «πίσω αυλή» της λιμενικής δραστηριότητας. Συνδυάζει εκπαίδευση – παραγωγή (εργαστήρια τεχνικής εκπαίδευσης και αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων) και πολιτισμό – αναψυχή (αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη). Το κτιριακό κέλυφος αναπτύσσεται ως «μοχλός» στο σημείο στροφής του πολεοδομικού κανάβου της περιοχής. Στόχος της συνθετικής πρότασης είναι η ενοποίηση της πορείας πρασίνου κατά μήκος ενός άξονα - περιπάτου που ξεκινά από το πρώην εργοστάσιο Λιπασμάτων και την πεζοδρομημένη οδό Παναγούλη, διέρχεται από το Πάρκο της Ελευθερίας και καταλήγει στο υπαίθριο αμφιθέατρο του κτιρίου το οποίο ενοποιείται με το Πάρκο της Αγάπης και προσφέρει θέα στο λιμάνι και τον αρχαιολογικό χώρο του Καστρακίου, ακολουθώντας την τοπολογία του φυσικού εδάφους.

     Ο κεντρικός πυρήνας του συγκροτήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ρόλο που το κτήριο καλείται να διαδραματίσει όσον αφορά την κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα της κοινότητας. Μέσω της διαδοχής υπαιθρίων χώρων περιμετρικά του κτηρίου, και μέσω ραμπών και επιπέδων, «ξεδιπλώνονται» σταδιακά οι διάφορες λειτουργίες τις οποίες φιλοξενεί το συγκρότημα.

     Ανοίγματα δημιουργούνται στο κέλυφος σε στρατηγικά σημεία έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η αίσθηση της εσωστρέφειας, του «περίκλειστου» από διακριτούς όγκους. Τα όρια εσωτερικού – εξωτερικού (διάδρομοι μεταλλικής κατασκευής) σχεδιάζονται έτσι ώστε να διατυπώνεται και ερμηνεύεται σαφώς η έννοια του ορίου, αλλά να επιτρέπει ταυτοχρόνως τη θέα προς το λιμάνι και τη ροή των επισκεπτών (όρια «μαλακά», διάτρητα). Η επιλογή των υλικών βασίζεται στην ίδια λογική ογκοπλαστικής οργάνωσης, τονίζοντας τη διαφοροποίηση των χώρων. Εξωτερικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα συνδυάζονται με στοιχεία πλήρωσης από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή ή ωχροκόκκινο τσιμεντόλιθο, ενώ τα κουφώματα είναι μεταλλικά.