Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Θεραπευτικό τοπίο στον Καϊάφα" Δρέλλα Άννα, Ηλιάδη Άννα, Χρυσανθοπούλου Παρθενόπη

"Θεραπευτικό τοπίο στον Καϊάφα" Δρέλλα Άννα, Ηλιάδη Άννα, Χρυσανθοπούλου Παρθενόπη

Η διπλωματική αναφέρεται στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της λίμνης Καϊάφα καθώς και στη μελέτη της ευρύτερης περιοχής. Η περιοχή ανήκει στο δήμο Ζαχάρω, νοτιοδυτικά του νομού Ηλείας.

Σύμφωνα με το σενάριό μας απελευθερώνουμε τις σπηλιές και τοποθετούμε το καινούριο κτίριο στην περιοχή δίπλα από αυτές. Θεωρούμε ότι αποκαθίστανται τα ξενοδοχεία στο νησάκι απέναντι, και η πρόσβαση γίνεται με καραβάκι από το νησάκι και με δημοτική συγκοινωνία από τη Ζαχάρω.

Για τη σύνδεση των πηγών της ποσιθεραπείας και της λουτροθεραπείας, δημιουργούμε μια υπαίθρια πορεία μέσα από τον κενό χώρο που υπάρχει ανάμεσα στη λίμνη και τις σπηλιές. Η πορεία γίνεται διαμέσου διαδρομών κίνησης και χώρων στάσης και ορίζεται από εξάρσεις στο έδαφος οι οποίες είναι βατές και προσφέρουν μία ποικιλία θεάσεων από διάφορα σημεία και ύψη.

Ο τρόπος εργασίας αφορούσε την ανάλυση του βράχου στην περιοχή επέμβασης και τη μεταφορά των χαρακτηριστικών της κοιλότητας σε χωρικά στοιχεία.

Το κτίριο τοποθετείται στο σημείο που ο βράχος έχει πιο πλαστική μορφή και πιο μεγάλο ύψος. Τα τμήματά του, ορθογωνικής μορφής, ξεδιπλώνονται σε μορφή βεντάλιας. Παράλληλα τα νερά έρχονται να πέσουν στο χαμηλότερο τμήμα του όγκου το οποίο διευρύνεται και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κοιλότητας. Επιτυγχάνεται έτσι η επαφή με το βράχο, η θέα προς τη λίμνη σε διάφορες στάθμες και από διάφορα σημεία, το ομαλό σκαρφάλωμα του κτιρίου προς το υψηλότερο σημείο και η διαδοχή του φυσικού νερού από το νερό των πισίνων.