Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Δημοτικό σχολείο στο Χαλάνδρι" Αθανασοπούλου Χαρίκλεια, Θεοδωροπούλου Αθηνά

"Δημοτικό σχολείο στο Χαλάνδρι" Αθανασοπούλου Χαρίκλεια, Θεοδωροπούλου Αθηνά

Το οικόπεδο βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου. Μέσα στις αρχικές προθέσεις ήταν η δημιουργία ενός χώρου ανοιχτού στην κοινότητα, στον οποίο θα κυριαρχεί το φυσικό στοιχείο. Το βασικό συνθετικό στοιχείο είναι ένας τοίχος ο οποίος ακολουθεί τη χάραξη του οικοπέδου, δημιουργώντας μέτωπο στο Βορρά και στην όχληση του δρόμου. Ο τοίχος παραλαμβάνει όλες τις κινήσεις με μορφή ραχοκοκαλιάς που φέρει εκατέρωθεν τις τάξεις και τα εργαστήρια. Για την ενοποίηση της σύνθεσης τοποθετείται στέγαστρο που ακολουθεί τη χάραξη του τοίχου ενισχύοντας τη σύνδεση με τον απέναντι πολυλειτουργικό χώρο. Διώροφοι όγκοι σχήματος Π συντίθενται ανά δύο με ενδιάμεσους χώρους εκτόνωσης- καθιστικού, δημιουργώντας τρεις μονάδες τάξεων παράλληλες στον τοίχο. Μια β’ περιοχή αντίστοιχη της α’, που ορίζεται από τον τοίχο, δημιουργείται με την τοποθέτηση συμμετρικά ενός δεύτερου τοίχος που παραλαμβάνει τις βοηθητικές λειτουργίες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σχήματος Π. Οι περιοχές αυτές συνδέονται πιο κεντρικά με έναν καθαρό άξονα κίνησης, ο οποίος διαχωρίζει τις πιο δημόσιες λειτουργίες. Η μελέτη του υπαίθριου χώρου και του σχολικού κτίσματος γίνονται παράλληλα με βασική επιδίωξη το φυσικό στοιχείο να εισχωρεί στο κτισμένο χώρο.