Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Ναυτικός όμιλος Καλαμάτας - διαμόρφωση θαλασσίου μετώπου στην παραλία Καλαμάτας" Μιχαλακοπούλου Αντιγόνη

"Ναυτικός όμιλος Καλαμάτας - διαμόρφωση θαλασσίου μετώπου στην παραλία Καλαμάτας" Μιχαλακοπούλου Αντιγόνη

Το θέμα της διπλωματικής βρίσκεται στο ναυτικό όμιλο Καλαμάτας ακριβώς δίπλα από το λιμάνι της πόλης. Έχει να κάνει με τον επανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων του ομίλου, που τοποθετούνται μέσα σε μια γενικότερη διαμόρφωση που μελετήθηκε για την περιοχή. Στόχος, δηλαδή, ήταν η διαμόρφωση του θαλασσίου μετώπου με διαμόρφωση διαδρομών και υπαιθρίων χώρων και ταυτόχρονα ένταξη των νέων εγκαταστάσεων του ομίλου. Επιπλέον στόχος ήταν και η ανάδειξη και ενίσχυση του χαρακτήρα αναψυχής που χαρακτηρίζει την περιοχή.

Ένα βασικό θέμα που έπρεπε να λυθεί ήταν το πώς αυτή η υπαίθρια διαμόρφωση που περικλείει τον όμιλο θα επικοινωνούσε με την παραλιακή οδό και το λιμάνι. Αυτό επετεύχθη με ένα οργανωμένο δίκτυο πορειών που είναι η εκφυλισμένη συνέχεια του ιπποδαμείου της πόλης, το οποίο περνά μέσα από υπαίθριους, χώρους αναψυχής, και από τις εγκαταστάσεις του ομίλου και βρίσκει τελικά τη θάλασσα με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά.

Το πράσινο που υπάρχει στην περιοχή εμπλουτίζεται σύμφωνα και με τις χαράξεις του παραπάνω δικτύου, δημιουργώντας ένα πνεύμονα πρασίνου που θα γίνει και πόλος έλξης για τους κατοίκους. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επελέγησαν ώστε να είναι φυσικά, φιλικά στο περιβάλλον και υδατοπερατά. Δηλαδή, άμμος, βότσαλα, πατημένο χώμα, χαλίκι, κυβόλιθοι.