Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο σε παλαιο βιομηχανικό συγκρότημα στην Πάτρα" Κοκκίνη Αποστολία, Παππά Ιωάννα

"Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο σε παλαιο βιομηχανικό συγκρότημα στην Πάτρα" Κοκκίνη Αποστολία, Παππά Ιωάννα

Το βιομηχανικό κτίριο που επαναχρησιμοποιείται βρίσκεται στην περιοχή Μέση Αγυιά στην Πάτρα. Το οικόπεδο αποτελεί ένα αστικό κενό ανάμεσα στην πόλη και την παραλιακή της ζώνη, ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη των σιδηροδρομικών γραμμών στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου κάνει ακόμα πιο δύσκολο το πέρασμα αυτό της πόλης προς τη θάλασσα. Η νέα χρήση που τοποθετείται είναι η έδρα του ανοιχτού πανεπιστημίου (Ε. Α. Π.). Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης στηρίζεται σε τρεις αρχές:

·                     Αναζητείται κεντρικός άξονας «ραχοκοκαλιά» που ενοποιεί τα διεσπαρμένα τμήματα του κελύφους

·                     Δημιουργείται μια μεγάλη κεντρική αυλή-πλατεία που οδηγεί στο δημόσιο πέρασμα

·                     Τα νέα κτίσματα που πλαισιώνουν το κέλυφος είναι κτίρια-έδαφος 

Η επανάχρηση σκοπό έχει την ανάδειξη του παλαιού κτίσματος και την ενίσχυση του αστικού ιστού προσπαθώντας να βάλει το κοινό μέσα στο κέλυφος και να το κάνει τμήμα της καθημερινότητας της πόλης.

Οι λειτουργίες που τοποθετούνται μέσα στο κέλυφος είναι οι κοινόχρηστες, αυτές που χρησιμοποιούνται και από την πόλη και από το πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα τα καταστήματα που σχετίζονται με την νέα χρήση τοποθετούνται πάνω στο δημόσιο πέρασμα και αποτελούν την αφορμή για την είσοδο στο συγκρότημα.