Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Επανάχρηση στην Ελληνική Εριουργία στα Άνω Πατήσια" Τζαχρήστα Πολυξένη

"Επανάχρηση στην Ελληνική Εριουργία στα Άνω Πατήσια" Τζαχρήστα Πολυξένη

Το παλιό συγκρότημα της Ελληνικής Εριουργίας βρίσκεται στα Άνω Πατήσια και χρονολογείται το 1922.

Περιλαμβάνει το διατηρητέο κεντρικό κτίριο, δευτερεύοντα κτίσματα(στα όρια του οικοπέδου) και 2 τμήματα εν μέρει κατεστραμμένα και κηρυγμένα διατηρητέα.

Στόχος είναι: η διατήρηση ενός αξιόλογου δείγματος βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και η εξυπηρέτηση μιας κρίσιμης ανάγκης της περιοχής.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχολικού συγκροτήματος που να συνοδεύεται από ένα κέντρο νεότητας με χώρους που εξυπηρετούν τόσο τις σχολικές μονάδες όσο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τη δημιουργία κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων περιπάτου, αναψυχής, άθλησης για όλη τη γειτονιά.

Συνθετικές αρχές:

§                                 Ανάδειξη των χαρακτηριστικών που κυριαρχούν στο χώρο.

§                                 Οργάνωση εσωστρεφούς σύνθεσης που δημιουργεί κρίσιμο εσωτερικό χώρο και δημιουργία κεντρικής πορείας.

§                                 Συγκέντρωση των λειτουργιών του κέντρου νεότητας σε ένα κτίριο αντίστοιχου μεγέθους με το κυρίαρχο παλιό οπότε επιτυγχάνεται διάλογος νέου- παλιού.

§                                 Ουδέτερη μορφή νέου κτιρίου ώστε να λειτουργεί ως «φόντο».

§                                 Χάραξη της όψης του νέου όχι παράλληλης αλλά σε κλίση ως προς το παλιό που καταλήγει  στο φουγάρο.

Με βάση τον άξονα του παλιού εργοστασίου δημιουργείται ραχοκοκαλιά στην οποία κινούμαστε και αναπτύσσονται οι όγκοι του κέντρου νεότητας.

Βασική επίσης είναι η εναέρια σύνδεση μεταξύ των δύο βασικών κτιρίων(νέου-παλιού) η οποία δίνει λειτουργικά αλλά και συμβολικά τη σχέση των δύο μεγάλων όγκων.