Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Σταθμός μετεπιβίβασης και πάρκο στην Λάρισα" Κατσαρός Αντώνης

"Σταθμός μετεπιβίβασης και πάρκο στην Λάρισα" Κατσαρός Αντώνης

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφορά στο σχεδιασμό ενός σταθμού μετεπιβίβασης, που περιλαμβάνει το σταθμό τρένων του Ο.Σ.Ε. και τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), ενώ το υπόλοιπο οικόπεδο διαμορφώνεται ως αστικό πάρκο. Η παρέμβαση γίνεται στη Λάρισα. Η πρόταση συνίσταται στη διαμόρφωση των σταθμών ως δύο έντονων γραμμών, παράλληλων με τη μεγάλη διάσταση του οικοπέδου, ενώ το πάρκο οργανώνεται κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Πρόθεση είναι η δημιουργία ενός νέου ανάγλυφου, μιας «αναστάτωσης» του εδάφους του οικοπέδου με στόχο την άρση της ασυνέχειας που δημιουργείται εξαιτίας της κίνησης των μέσων. Αυτό το νέο ανάγλυφο προκύπτει με το σχεδιασμό πρανών, τα οποία δημιουργούν διαφορετικά επίπεδα (στάθμες) κίνησης και στάσης, ενώ η ασυνέχεια επιχειρείται να αρθεί με το σχεδιασμό «ραφών», δηλαδή πεζοδρόμων που διατρέχουν εγκάρσια ολόκληρο το οικόπεδο. Πέραν των «ραφών», οι υπόλοιπες χαράξεις του πάρκου βρίσκονται στην προέκταση υπαρχόντων δρόμων, ώστε να εισάγεται – κυριολεκτικά ή νοητά – η κλίμακα του οικοδομικού τετραγώνου στο οικόπεδο. Από την άλλη, οι σταθμοί χαρακτηρίζονται κυρίως από τις στεγάσεις τους, οι οποίες στις δύο άκρες στεγάζουν αποβάθρες, ενώ στο κέντρο κορυφώνονται και στεγάζουν τις υπερυψωμένες λειτουργίες των σταθμών. Έτσι, παρουσιάζουν μια «αναστάτωση» της μορφής τους, κατ’ αντιστοιχία με το έδαφος του πάρκου. Οι σταθμοί (αυτός του τρένου έχει μελετηθεί διεξοδικότερα) αντιμετωπίζονται ως ανοιχτοί δημόσιοι χώροι, όπου απουσιάζει το κλειστό κτίριο-κέλυφος και το κυρίαρχο στοιχείο είναι η επιμήκης, ενιαία στέγαση.