Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Τοπο-θετώ" Ηλιάδης Γιώργος, Κουκουλά Αναστασία, Σταυρακάκης Εμμανουήλ

"Τοπο-θετώ" Ηλιάδης Γιώργος, Κουκουλά Αναστασία, Σταυρακάκης Εμμανουήλ

Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι μέσα από τρεις   ενδεικτικές παρεμβάσεις στην Αθήνα να γίνει μια διερεύνηση γύρω από την έννοιες του τόπου, του μύθου και της αίσθησης. Αφορμή αποτελεί η εμμονή μας με την ακρόπολη σαν το κέντρο βάρους αυτής της πόλης.  Η ακρόπολη είναι καταγεγραμμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο του κόσμου ως Μνημείο. Το μνημείο, σύμφωνα με τον A. Rossi αποτελεί βασική αγκύρωση της μνήμης, η οποία θεωρείται οτιδήποτε αντιστέκεται στο χρόνο και παρ ‘όλες τις αλλαγές αυτή παραμένει.

 

Μια περαιτέρω επεξεργασία αυτής της συνθήκης είναι η διερεύνηση της σχέσης τόπου και μνήμης όπως αυτή προκύπτει μέσα από την Ακρόπολη. Πιο συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε  12 σημεία της πόλης (Βουκουρεστίου, Μετς, Φιλοπάππου, πλάκα, Κεραμικός, κέντρο, οδός Θερμοπύλων, Κηφισός, ιερά οδός, λεωφόρος Αθηνών, Πατησίων, τουρκοβούνια) και εξετάσαμε τις συνθήκες θέασης, κίνησης του σώματος και γεωμετρίας  σε σχέση με το μνημείο.  Μέσα από αυτή την αναζήτηση επιλέξαμε να συνοψίσουμε τις χωρικές ποιότητες κάθε περιοχής σε ένα αφαιρετικό μοντέλο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας προσπαθήσαμε να αποδώσουμε την ισχυρή χωρική διάσταση που εμπεριέχουν οι ιδιότητες των θεών του Ολύμπου όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τη μυθολογία. Το ερώτημα που προέκυψε είναι εάν και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να αντιστοιχήσουμε κάθε μία χωρική ποιότητα που εντοπίσαμε στην πόλη σε ένα θεό. Πολύ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι μια τέτοια, ένα προς ένα, αντιστοίχηση δεν ήταν δυνατή επειδή οι ιδιότητες των θεών είναι φασματικές. Δηλαδή κάθε θεός έχει περισσότερες από μία ιδιότητες οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται. Λόγω της πληθώρας των χωρικών ποιοτήτων απομονώνουμε μία αντιπροσωπευτική και την αποδίδουμε χωρικά σε μοντέλο. Τελικά γίνεται ενδεικτικά μία πιθανή αντιστοίχηση χωρικών ποιοτήτων θεών σε χωρικές ποιότητες τόπων. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που σχεδιάσαμε τρεις παρεμβάσεις στην Αθήνα, έναν φούρνο κουλουριών στην Ιερά οδό, ένα ανέβασμα στην Πλάκα και την πλατεία Μοναστηρακίου.

 

Σε κάθε μία από αυτές τις παρεμβάσεις υπήρχε το ζητούμενο επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού του βλέμματος κάτω από ειδικές συνθήκες σκηνοθεσίας.  Πιο συγκεκριμένα οι ειδικές συνθήκες θέασης του μνημείου και κίνησης του σώματος σε σχέση με το βλέμμα, ο χειρισμός των φυσικών φαινόμενων και των χωρικών ιδιοτήτων των θεών αποδίδονται σε αρχιτεκτονικό χώρο.