Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Ένας τόπος για το χαμόγελο του παιδιού" Γρηγοριάδου Στέλλα

"Ένας τόπος για το χαμόγελο του παιδιού" Γρηγοριάδου Στέλλα

Η διπλωματική εργασία επιχειρεί να  διερευνήσει   την  επίδραση   του χώρου στην βιολογική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την προσπάθεια του σχεδιασμού «Στέγης» για το σύλλογο του  ¨Χαμόγελου του παιδιού¨ στον Πύργο Ηλείας.

Είναι προφανές ότι μας απασχολεί η έννοια της εναλλακτικής κατοίκησης καθότι απευθυνόμαστε σε ομάδες παιδιών τα οποία για εξωγενείς παράγοντες αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και ζητούν στέγη για τη διάρκεια της ανάπτυξής τους μέχρι τη στιγμή της ενηλικίωσης.

Η έννοια της κατοίκησης, η έννοια της  «φυσιολογικής  και μη» οικογένειας και πως αυτή και ο χώρος  που δημιουργεί επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας αποτελούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές της σκέψης και του σχεδιασμού.