Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Σχεδιασμός και κατασκευή καθισμάτων με εικαστική διάσταση" Καρακαλπάκη Χριστίνα

"Σχεδιασμός και κατασκευή καθισμάτων με εικαστική διάσταση" Καρακαλπάκη Χριστίνα

Στόχος μου ήταν να σχεδιάσω αντικείμενα, όχι στο αυστηρό πλαίσιο του βιομηχανικού σχεδιασμού και έχοντας στο μυαλό μου την εν σειρά παραγωγή, αλλά με μια μεγαλύτερη ελευθερία. Προσπάθησα να προσεγγίσω έννοιες, όπως η μοναδικότητα, το απόλυτο, η υπέρβαση και να δημιουργήσω καθίσματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντικείμενα τέχνης, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ή ότι με κάποια εξέλιξη δεν θα μπορούσαν να παραχθούν και βιομηχανικά σε παραπάνω από ένα κομμάτια.