Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Μελέτη αποκατάστασης της περιπατητικής συνέχειας στον ελεύθερο ελεύθερο φυσικό χώρο των Τουρκοβουνίων: επέμβαση ενοποιητικού κόμβου με νέες χρήσεις στα άνω Μενιδιάτικα Γαλατσίου" Δαλαγγέλη Παναγιώτα

"Μελέτη αποκατάστασης της περιπατητικής συνέχειας στον ελεύθερο ελεύθερο φυσικό χώρο των Τουρκοβουνίων: επέμβαση ενοποιητικού κόμβου με νέες χρήσεις στα άνω Μενιδιάτικα Γαλατσίου" Δαλαγγέλη Παναγιώτα

Η μελέτη της διπλωματικής εργασίας ξεκινά με αφορμή τα φυσικά χαρακτηριστικά της λοφοσειράς των Τουρκοβουνίων και τις ιδιαίτερες αξίες του ελεύθερου φυσικού χώρο τους. Το υπάρχον δίκτυο μονοπατιών του διακόπτεται εγκάρσια από ένα κόμβο οδικών αξόνων στα σύνορα Ψυχικού- Γαλατσίου στο χαμηλότερο σημείο του διάσελου  που ορίζεται από τους δύο λόφους. Η επέμβαση επικεντρώνεται σε αυτή την περιοχή ( Άνω- Μενιδιάτικα) με στόχο την αποκατάσταση και αξιοποίηση του τόπου από το γειτονικό άστυ και τον Αθηναίο κάτοικο εν γένει. Αυτό πραγματοποιείται με το κίνητρο νέων χρήσεων με ερευνητικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Γίνεται κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση με την κατάργηση της οδού Έβρου και ενός τμήματος του περιφερειακού Γαλατσίου ο οποίος υπογειοποιείται (τούνελ). Η έννοια του περάσματος της συνέχειας του περιπάτου μαζί με την τοξωτή διεύθυνση του ορίου του βράχου, αποτέλεσαν αρχές σχεδιασμού της πεζογέφυρας πάνω στο διάσελο. Αυτή συμπληρώνουν δύο κτίρια εκατέρωθεν του δρόμου, ως γεωμετρικοποιημένες εξάρσεις των υψομετρικών, με συνδετική «ίνα» την πεζογέφυρα. Το κτίριο παράλληλα στο βράχο, με τα αλλεπάλληλα τεθλασμένα στοιχεία δημιουργεί εισόδους, εξόδους και χώρους από πίσω όπως βιβλιοθήκη, εκθέσεις, εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων .Αντίθετα, το απέναντι κτίριο είναι πιο διάφανο, με το μοναδικό «τσάκισμα» να ανοίγεται στην πόλη. Η γέφυρα είναι στατικώς ανεξάρτητος φορέας και ορίζει μία κίνηση που συνεχίζει καθώς τα κτίρια εισχωρούν  σβήνοντας στο τοπίο.