Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Πορείες στο ποτάμι: νέο αρχαιολογικό μουσείο Λευκωσίας" Φεραίος Παύλος

"Πορείες στο ποτάμι: νέο αρχαιολογικό μουσείο Λευκωσίας" Φεραίος Παύλος

Δύο δρόμοι και ένα ποτάμι. Πρόθεση όλες οι πορείες να καταλήγουν σ'αυτό. Το μουσείο οργανώνεται με τρόπο που να μην φράσσει τον ποταμό, αλλά να τον αποκρύβει και να τον αποκαλύπτει με διαφορετικές ποιότητες και πορείες. Τα κτίρια, κλειστά κελύφη, προσπαθούν να οργανώσουν τις λειτουργικές ενότητες, αλλά και να οργανώσουν τον κενό χώρο ανάμεσά τους. Γυάλινες επιφάνειες η εσωτερική τους μεριά, και τελική τους όψη προβολές των ίδιων των εκθεμάτων.