Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Ανάπλαση στο λιμάνι της Ραφήνας" Πολυριαλά Νιόβη

"Ανάπλαση στο λιμάνι της Ραφήνας" Πολυριαλά Νιόβη

Εισαγωγικά

Πρόκειται για το σχεδιασμό επιβατικού λιμανιού 5 οχηματαγωγών και 2 επιβατηγών πλοίων με προορισμό τις Κυκλάδες. Η σχέση πόλης – θαλάσσιου μετώπου που θέτει ως προβληματισμό ένα λιμάνι αναπροσδιορίζεται μέσω μιας δυναμικής κίνησης αποκόλλησης της λιμενικής πλατφόρμας από το βράχο. Δημιουργείται τεχνητό νησί με 2 λιμάνια, το επιβατικό και το αλιευτικό καταφύγιο. Επιβατικός σταθμός με χώρους αναμονής για πεζούς και αυτοκίνητα καθώς και χώροι αναψυχής στεγάζονται στις διαφορετικές περιοχές του νησιού. Αξιοποιώντας τα φυσικά στοιχεία  - φως – νερό – αέρας -   αποσκοπούν να απαντήσουν στην αμηχανία συμβατικών χώρων αναμονής μετατρέποντας την αναμονή σε απόλαυση.

 

Συνθετική επίλυση

Βασικό συνθετικό στοιχείο αποτελούν οι ροές κίνησης. Αυτές είναι που θα διαμορφώσουν το συνθετικό σύστημα, το  μοντέλο λειτουργίας του σταθμού καθώς επίσης και την αρχιτεκτονική δομή και γλώσσα της λύσης. Οι τρεις βασικές είναι η ροή κίνησης των αυτοκινήτων, των πεζών του επιβατικού σταθμού, των πεζών της αλιευτικής – δημόσιας κίνησης. Κάθετα στοιχεία, με τη μορφή διπλών τοιχίων,  παρεμβάλλονται στα σημεία συνεργασίας δυο ροών. Πάνω τους θα εξαρτηθούν οι λοιπές λειτουργίες: οι χώροι αναμονής, τα αναψυκτήρια, το λιμεναρχείο με το τελωνείο στις ροές αυτοκινήτων και πεζών του επιβατικού  και τέλος στις ροές πεζών επιβατικού και αλιευτικού οι ταβέρνες.